Werk en kanker blijft een lastige combinatie

We weten het allemaal. 1 op de 3 Nederlanders krijgt vroeg of laat te maken met kanker, op welke manier dan ook. Als patiënt, naaste, collega of binnen de vriendengroep. Kanker raakt bijna iedereen, maar kanker heb je gelukkig nooit alleen.

 

Op de werkvloer is en blijft het een lastig onderwerp om te bespreken. Dat heb ik zelf destijds in 2006 ook deels ervaren bij mijn eigen collega’s.

Neem in gedachten het volgende voorbeeld: Je bent leidinggevende en wordt in je team op een dag geconfronteerd met een collega die geraakt is door kanker. Hoe ga jij als leidinggevende dan het gesprek hierover aan met deze collega? En vervolgens met de andere teamleden? Weet jij dan de juiste toon en verbinding te maken? Vind je het lastig om hierover te communiceren? Schiet je gelijk in oplossingen? Weet je goed wat je wel en niet kunt vragen? Zo maar een paar vragen waar je als leidinggevend tegen aan kan lopen.

Tips om taboe over kanker op de werkvloer te doorbreken
Ondanks dat er steeds meer mensen ‘genezen’ van kanker, is ‘kanker’ nog steeds een beladen onderwerp. Niet alleen voor degene die er door geraakt is, maar ook voor jou als leidinggevende. Onderschat daarnaast ook niet de impact die het heeft op je team. En toch is het van belang dat, ondanks dat het een beladen onderwerp is, het in de toekomst een normaal gespreksonderwerp gaat worden. Kanker is namelijk voorlopig niet de wereld uit.

Hier wil ik als expert een actieve bijdrage aan leveren om werkgevers te begeleiden in het onbekende en werknemers in de onzekerheid.
Door mijn eigen ervaringen met kanker al vanaf 1980 als kind van 8 en het zelf hebben van kanker in 2006, weet ik dat kanker een lastig gespreksonderwerp is en voorlopig ook wel blijft. Echter met de juiste toon, oprechte interesse en het maken van tijd kom je een heel eind in de goede richting.

Hieronder geef ik jou als leidinggevende een aantal tips. Op deze manier ben je iets beter voorbereid en kun je de taboe doorbreken. Dat is prettig en iets gemakkelijker voor jou als leidinggevende, maar zeker ook voor je team.

Blijf met elkaar in gesprek
Kanker is heel ingrijpend, maar blijf in gesprek met elkaar. Houd rekening met de ziektefase, zet geen druk maar bied begeleiding en ondersteuning om bij elkaar betrokken te blijven. Stem met elkaar af hoe en wanneer met elkaar gecommuniceerd wordt.

2. Ondersteun leidinggevende en collega’s
Oprechte belangstelling voor de persoon zelf zorgt voor een vertrouwensband. Deze basis is nodig om over en weer te kunnen vertellen waar men tegenaan loopt, zodat mogelijke problemen samen opgelost kunnen worden. De HR-professional of werkgever kan de leidinggevende en collega’s ondersteunen om deze band optimaal te houden.

3. Doorbreek het taboe op de werkvloer
Informatie geven en delen voorkomt dat er zelf invulling wordt gegeven aan het ziektebeeld. Het organiseren van een bijeenkomst over kanker kan het taboe op de werkvloer doorbreken.

4. De juiste expertise
Vaar niet alleen op de wet- en regelgeving bij ziekte maar laat je bijstaan door goede partijen. Zorg als werkgever of HR-professional ervoor dat je de juiste partijen inschakelt die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker. Kies een partij die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, zodat er naar behoefte ondersteuning kan plaatsvinden en er geen onnodige of verkeerde intervisies worden ingekocht.

5. Stuur op benutbare mogelijkheden
Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Stuur zo nodig bij, maar laat de werknemer zelf oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering zijn om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Bovenstaande tips gaan allemaal over communicatie. Daar valt of staat alles mee. Als leidinggevende speel je hierin een belangrijke rol. De manier waarop het eerste contactmoment verloopt, bepaalt vaak de rest van het traject. Jouw reactie als een collega bij jou komt en vertelt wat er aan de hand is, is dus van groot belang! Dat heb ik destijds zelf ervaren en ben ik mijn toenmalige leidinggevende tot de dag van vandaag dankbaar voor.

Wil je meer hierover weten? Bel mij op 06-10844078. Dan maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek.

Deel dit bericht