Zet jezelf weer op ‘aan’

Zet je zelf weer op ‘aan’ door te ontwikkelen!
Bijna niemand van werkend Nederland kan het ontgaan zijn. In een maand tijd zijn er in september 20.000 gratis ontwikkeladviezen aangevraagd in Nederland. In een record tempo waren alle codes die het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid had opgesteld al uitgegeven. De pot was in vier weken tijd al leeg! Sommigen waren daar verbaasd over, maar mij verbaasde dat helemaal niet.

Bevlogenheid en ontwikkeling heeft alles met elkaar te maken. Bevlogenheid is vrijheid en positieve energie, de wil om iets waar te maken en voor elkaar te krijgen. Om bevlogen te kunnen zijn, is ontwikkeling nodig. En wij Nederlanders houden van gratis en de tijd is er nu om die kans te pakken.
Waarom zou ik me als mens eigenlijk willen blijven ontwikkelen?
Een goede vraag die iedereen die zich met persoonlijke ontwikkeling bezighoudt zichzelf zou kunnen stellen. Als we het werkwoord ontwikkelen nu eens bekijken, dat letterlijk ‘ontvouwen’ betekent. Het ‘ opdoen van wikkels’ , ‘ont-wikkelen’. Ontwikkelen staat daarmee haaks op het woord ‘(aan)leren’ wat een proces beschrijft van het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.

Wat zijn wikkels?
Wikkels zijn te onderscheiden in twee categorieën. De eerste categorie wikkels zijn de bewuste regels die we gedurende ons leven ingeprent krijgen. Het zijn de aangeleerde manieren die wij opdoen in onze opvoeding. Het zijn leefregels die we volgen omdat we daardoor eerder beloond zijn in het verleden(“goedzo!”, “je hebt een 10 voor je wiskunde examen”) of omdat we gestraft zijn indien we anders handelden (“Ga maar op de gang staan”).

De tweede categorie wikkels zijn de onbewuste regels die we gedurende ons leven organisch vormen. Stel je een kind voor dat wordt opgevoed door een overdreven angstige ouder. De ouder probeert in alle situaties te voorkomen dat het kind een misstap kan begaan. Het kind zal zichzelf een manier van leven aanmeten waarbij het alle risico’s uit de weg probeert te gaan. Ook deze leefregels integreren we in onze manier van leven omdat het ons eerder iets opleverde (vrolijke accepterende reactie van de ouder), of omdat we daarmee een straf (angstig, boze reactie van de ouder) uit de weg konden gaan.

Het nut van wikkels
We weten wat ons te wachten staat als we reageren zoals ons is aangeleerd. Het nut van de wikkels is dus dat ze ons voorspelbaarheid en dus controle bieden. We worden geaccepteerd door de mensen om ons heen wanneer we aan hun wensen voldoen. Deze leefregels vormen een jas waarmee we ons warm aan kunnen kleden in de steeds meer veeleisende wereld.

Ervaringen van eigen drijfveren
Iedereen ervaart weleens wrijving in het dagelijkse leven in omgang met anderen, met het werk en alle eisen die de maatschappij aan ons stelt. Het levert frustraties op, energielekken, en bij sommigen zelfs een burn-out. Deze wrijving legt een conflict bloot tussen wat de omgeving van ons wil, en wat we zelf kunnen of willen opbrengen. Deze wrijving is een bewijs voor het bestaan van ons eigen individu, van onze eigen drijfveren.
Waar we redelijk goed zijn in het aanvoelen dat ons iets niet zint, zijn we vaak minder goed in het benoemen en voelen waarom iets ons dwarszit. Om die vraag zuiver te kunnen beantwoorden, moet je namelijk scherp op het netvlies hebben wat je eigen drijfveren zijn.

In het proces waarin we ons gedurende het leven met al die externe leefregels (wikkels) hebben omwikkeld, zijn we ergens het contact verloren met onze eigen drijfveren. Gedragen we ons nu omdat we dat zelf zo willen? Of omdat het ons zo is aangeleerd? Houd ik deur voor een ander open, omdat ik dat wil, of is mij aangeleerd dat ik dit moet doen? Krijg ik daarvan een prettig gevoel omdat ik in mij het goedkeurende stemmetje van mijn ouders en leraren hoor? Of is het mijn eigen stem?
De essentie van ontwikkelen is dus ervaren welke persoonlijke drijfveren overblijven, wanneer we alle schillen, met aangeleerde leefregels, van ons afpellen. Je ontwikkelen staat dus gelijk aan de ervaring van je eigen ‘ik’, jezelf als individu. Ik noem het ook wel de BV IK.

Wat is de kracht van ontwikkelen?
Door ons goed bewust te zijn van onze eigen drijfveren kunnen we de interactie met onze omgeving stroomlijnen, en kunnen we de wrijving uit de weg werken. Frustratie en irritatie omzetten in aspiratie en inspiratie. Dat levert geluk op en een hogere mate van werkplezier. Vaak gepaard met een hogere effectiviteit en lager ziekteverzuim.

1001 redenen waarom we ons niet willen ontwikkelen
Maar ontwikkelen betekent ook die beschermende jas uit doen, uit je comfort zone komen. Die beschermende jas die je veiligheid biedt en waardoor je door je omgeving wordt geaccepteerd. “Als je je zus-en-zo gedraagt, belonen wij je en straffen we je niet”. Wanneer je voor je eigen drijfveren uitkomt kan dat gaan conflicteren met drijfveren van de buitenwereld. Aangezien je je pas gaat ontwikkelen op het moment dat je conflicterende wrijving voelt, betekent dat vanzelfsprekend dat ontwikkeling (lees: dichter volgens je eigen drijfveren leven), wrijving in de buitenwereld zal opleveren. Je verlegt als het ware de interne wrijving bij de buitenwereld, bij de ander.
Dat maakt dat ontwikkeling vaak een moeilijk en kwetsbaar proces is. Het is niet voor niets dat mensen zich pas gaan ontwikkelen als de pijn groot genoeg is. Velen onder ons blijven vaak lang in situaties zitten die conflicteren met hun eigen drijfveren. Ze dragen het conflict liever intern bij zich, dan dat ze uitkomen voor hun drijfveren, om zo de acceptatie van de omgeving niet te riskeren.
Je kunt jezelf de vraag stellen: wie ben ik als ik mijn leven oneindig laat voorschrijven door mijn omgeving. Heb jij dan bestaan? (Bron: Nicolas Pop)

Ontwikkeladvies
Voor wie zich dit jaar toch nog graag wil ontwikkelen en geen budget krijgt daarvoor van zijn werkgever, is er goed nieuws. Vanaf 1 december kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een erkende loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar. Zeker ook de bedrijven die een NOW2.0 hebben aangevraagd die een inspanningsverplichting hebben als het om ontwikkelen gaat.

Mijn advies is ook deze keer … wees er snel bij want op=op.

Meer weten over (talent)ontwikkeling, bevlogenheid of inzetten op preventie tegen een burn-out? Neem dan vrijblijven contact met mij op. Dan gaan we samen kijken naar de mogelijkheden.

Deel dit bericht